กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมคิด มาวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0897394159

นายชินพันธุ์ ศรีโพธิ์
ครู คศ.1

นางสาวธวัลย์ญา จังคพานิชย์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0809899391
อีเมล์ : nae.tawan@hotmail.com