ห้องสมุดเมธารักษ์
ห้องสมุดเมธารักษ์
"คุณจะไม่สามารถเป็นคนเฉลียวฉลาดได้เลย หากคุณไม่รักที่จะอ่านหนังสือ"
"You can naver be wise unless you love reading"
#Samuel Johnson

ดำเนินการโดย
ห้องสมุดเมธารักษ์ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
enlightenedเยี่ยมชมห้องสมุดเมธารักษ์ คลิก http://matharak.infinityfreeapp.com/ enlightened