เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

เราสมานสามัคคี มีแต่ใจรัก
ช่วยกันพร้อมพรัก ทุกด้านการศึกษา
ต้องฝึกฝน เราวิมลวิทยา
ต้องศึกษาเล่าเรียนเพียรเรื่อยไป
จำเถอะนะเราจำ จำใส่อุรา
วิมลวิทยา เราต้องนำหน้า
อย่ามัวพะวงเลยหนา ถือการศึกษาเป็นใหญ่
พวกเราสามัคคี ต่างมีน้ำใจ
เรารักกันไว้ เราวิมลวิทยา