กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจารุณี เลี้ยงวงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0870844172

นางสำเนียง บึงกระเสริม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0899395303

นางสาวเกวลี เกรัมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0861044992

นางวรัญญา สุขะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0863663529

นายธนภัทร กาญจรัส
ครู คศ.2

นางสาวชัญญา เวียงเก้า
ครูผู้ช่วย