ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการจ้างสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิท (อ่าน 225) 20 ต.ค. 60
สอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา (อ่าน 214) 05 ต.ค. 60
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 (อ่าน 241) 24 ก.ค. 60
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา (อ่าน 243) 13 ก.ค. 60
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 229) 13 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาหนังสือเรียน (อ่าน 291) 30 มิ.ย. 60
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 260) 26 มิ.ย. 60
ประกาศเทศบาลเมืองตราด โดยโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (อ่าน 254) 01 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก (สอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลว (อ่าน 310) 13 ม.ค. 60
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา (อ่าน 304) 13 ม.ค. 60
สอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา (อ่าน 258) 29 ธ.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน (อ่าน 291) 11 ต.ค. 59
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อหนังสือเรียน (อ่าน 328) 23 ส.ค. 59
รายละเอียดแนบท้ายประกาศซื้อหนังสือปี 2559 (อ่าน 300) 22 ก.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ ปี 2559 (อ่าน 290) 22 ก.ค. 59
ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ 2 มีนาคม 2559 (อ่าน 510) 28 ก.พ. 59
เผยแพร่ผลงาน (อ่าน 478) 28 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 475) 23 ก.พ. 59
เอกสารแนบท้ายซื้อหนังสือเรียน (อ่าน 467) 24 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 458) 24 เม.ย. 58
วิมลสาส์น (อ่าน 798) 16 ก.ย. 56
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง (อ่าน 1172) 13 มิ.ย. 56