สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน
รูปพระอาทิตย์เริ่มขึ้น   หมายถึง จังหวัดตราดเป็นจังหวัดอยู่สุดภาคตะวันออกของประเทศไทย
รูปเรือสำเภาและทะเล หมายถึง  เมืองที่ตั้งอยู่ชายทะเล มีการใช้เรือประกอบอาชีพทางทะเล
ค้าขาย และการประมง

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน หมายถึง  ความรู้ความสามารถ ความหนักแน่น มั่นคง เข้มแข็ง
และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ เป็นธรรมชาติ และสดใส พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่