ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการนิเทศการบริหารงานและปฏิบัติงานทางด้านการคลัง การเงิน บัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมการนิเทศการบริหารงานและปฏิบัติงานทางด้านการคลัง การเงิน บัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2566,15:32   อ่าน 79 ครั้ง