ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเด็ก
เทศบาลเมืองตราดร่วมกับโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ร่วมจัดงานในวันเด็กแห่งชาติ 2563 มุ่งส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของตนเอง เป็นคนดีของสังคม รู้จักความรักสามัคคี ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย” โดยการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการส่งเสริมความรู้ กิจกรรมด้านวิชาการ เช่น การเล่นเกมชิงรางวัล การจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่มและแจกของขวัญ และการแสดงของนักเรียน

โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2563,15:52   อ่าน 1061 ครั้ง