ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทย
เนื่องจาก วันที่ 26 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสุนทรภู่กวีเอกของโลก และใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องโดยจัดให้มีการประกวดคัดลายมือ เปิดพจนานุกรม และการประกวดระบายสี โดยกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังมีการแสดงต่างๆมากมาย

โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,16:29   อ่าน 1031 ครั้ง