ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ ปี 62
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาให้นักเรียน เก่ง ดี มีสุข และให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบถึงข้อตกลงและนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,17:40   อ่าน 246 ครั้ง