ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ เทิดไท้องค์ราชินี) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2560,15:17   อ่าน 511 ครั้ง