ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบคิดวิเคราะห์ปี63 มีสูตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.82 KB 93521
แบบฟอร์มโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.08 KB 93807
แบบฟอร์มโครงการ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 93836
แบบฟอร์มโครงการ (เทศบัญญัติ) 61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 93791
แบบฟอร์มโครงการ (รายหัว) 61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 93790
รายชื่อ13หลักในปถ05 (ประถม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 93965
รายชื่อนักเรียนประถม 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92 KB 93822
แบบบันทึกผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 47.12 KB 93789
แผนการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 104.71 KB 93790
แบบบันทึกผลลูกเสือมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 41.29 KB 93779
แบบบันทึกผลลูกเสือประถม Word Document ขนาดไฟล์ 45.64 KB 94803
แบบบันทึกผลแนะแนวมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 40.64 KB 93787
แบบบันทึกผลแนะแนวประถม Word Document ขนาดไฟล์ 45.81 KB 93838
แบบบันทึกผลชุมนุมมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 40.56 KB 93766
แบบบันทึกผลชุมนุมประถม Word Document ขนาดไฟล์ 38.56 KB 93804
รายชื่อ13หลักในปถ05 (มัธยม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.8 KB 93817
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 93821
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 93806
เกณฑ์การอ่าน คิดวเคราะห์ และเขียน ม.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 93778
เกณฑ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 112869
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 93755
สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 93775
ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 93754
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 93819
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 93769
ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 94193
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 93789
การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 93794
ปถ 05 ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 423.5 KB 94147
ปถ 05 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.5 KB 93934
แผนการสอนหน้าเดียว1-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 667 KB 93858