ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.08 KB 126
แบบฟอร์มโครงการ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 154
แบบฟอร์มโครงการ (เทศบัญญัติ) 61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 117
แบบฟอร์มโครงการ (รายหัว) 61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 108
รายชื่อ13หลักในปถ05 (ประถม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 240
รายชื่อนักเรียนประถม 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92 KB 138
แบบบันทึกผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 47.12 KB 110
แผนการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 104.71 KB 109
แบบบันทึกผลลูกเสือมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 41.29 KB 103
แบบบันทึกผลลูกเสือประถม Word Document ขนาดไฟล์ 45.64 KB 432
แบบบันทึกผลแนะแนวมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 40.64 KB 110
แบบบันทึกผลแนะแนวประถม Word Document ขนาดไฟล์ 45.81 KB 152
แบบบันทึกผลชุมนุมมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 40.56 KB 97
แบบบันทึกผลชุมนุมประถม Word Document ขนาดไฟล์ 38.56 KB 117
รายชื่อ13หลักในปถ05 (มัธยม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.8 KB 136
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 125
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 121
เกณฑ์การอ่าน คิดวเคราะห์ และเขียน ม.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 97
เกณฑ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 14159
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 90
สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 99
ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 87
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 119
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 92
ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 114
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 114
การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 117
ปถ 05 ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 423.5 KB 344
ปถ 05 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.5 KB 208
แผนการสอนหน้าเดียว1-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 667 KB 169