ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.08 KB 78
แบบฟอร์มโครงการ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 149
แบบฟอร์มโครงการ (เทศบัญญัติ) 61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 113
แบบฟอร์มโครงการ (รายหัว) 61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 106
รายชื่อ13หลักในปถ05 (ประถม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 227
รายชื่อนักเรียนประถม 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92 KB 137
แบบบันทึกผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 47.12 KB 104
แผนการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 104.71 KB 104
แบบบันทึกผลลูกเสือมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 41.29 KB 98
แบบบันทึกผลลูกเสือประถม Word Document ขนาดไฟล์ 45.64 KB 396
แบบบันทึกผลแนะแนวมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 40.64 KB 106
แบบบันทึกผลแนะแนวประถม Word Document ขนาดไฟล์ 45.81 KB 144
แบบบันทึกผลชุมนุมมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 40.56 KB 96
แบบบันทึกผลชุมนุมประถม Word Document ขนาดไฟล์ 38.56 KB 107
รายชื่อ13หลักในปถ05 (มัธยม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.8 KB 132
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 123
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 109
เกณฑ์การอ่าน คิดวเคราะห์ และเขียน ม.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 96
เกณฑ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 14129
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 89
สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 92
ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 86
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 116
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 89
ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 108
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 113
การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 113
ปถ 05 ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 423.5 KB 299
ปถ 05 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.5 KB 197
แผนการสอนหน้าเดียว1-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 667 KB 165