ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.08 KB 140
แบบฟอร์มโครงการ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 170
แบบฟอร์มโครงการ (เทศบัญญัติ) 61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 130
แบบฟอร์มโครงการ (รายหัว) 61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 122
รายชื่อ13หลักในปถ05 (ประถม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 269
รายชื่อนักเรียนประถม 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92 KB 159
แบบบันทึกผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 47.12 KB 123
แผนการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 104.71 KB 123
แบบบันทึกผลลูกเสือมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 41.29 KB 112
แบบบันทึกผลลูกเสือประถม Word Document ขนาดไฟล์ 45.64 KB 463
แบบบันทึกผลแนะแนวมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 40.64 KB 121
แบบบันทึกผลแนะแนวประถม Word Document ขนาดไฟล์ 45.81 KB 168
แบบบันทึกผลชุมนุมมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 40.56 KB 105
แบบบันทึกผลชุมนุมประถม Word Document ขนาดไฟล์ 38.56 KB 128
รายชื่อ13หลักในปถ05 (มัธยม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.8 KB 148
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 138
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 138
เกณฑ์การอ่าน คิดวเคราะห์ และเขียน ม.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 109
เกณฑ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 14187
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 98
สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 110
ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 95
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 133
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 103
ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 464
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 124
การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 127
ปถ 05 ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 423.5 KB 388
ปถ 05 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.5 KB 231
แผนการสอนหน้าเดียว1-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 667 KB 187