ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มโครงการ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 105
แบบฟอร์มโครงการ (เทศบัญญัติ) 61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 84
แบบฟอร์มโครงการ (รายหัว) 61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 98
รายชื่อ13หลักในปถ05 (ประถม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 204
รายชื่อนักเรียนประถม 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92 KB 128
แบบบันทึกผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 47.12 KB 97
แผนการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 104.71 KB 100
แบบบันทึกผลลูกเสือมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 41.29 KB 88
แบบบันทึกผลลูกเสือประถม Word Document ขนาดไฟล์ 45.64 KB 272
แบบบันทึกผลแนะแนวมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 40.64 KB 100
แบบบันทึกผลแนะแนวประถม Word Document ขนาดไฟล์ 45.81 KB 132
แบบบันทึกผลชุมนุมมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 40.56 KB 90
แบบบันทึกผลชุมนุมประถม Word Document ขนาดไฟล์ 38.56 KB 102
รายชื่อ13หลักในปถ05 (มัธยม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.8 KB 123
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 113
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 99
เกณฑ์การอ่าน คิดวเคราะห์ และเขียน ม.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 88
เกณฑ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 13092
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 84
สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 83
ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 79
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 100
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 79
ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 94
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 91
การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 106
ปถ 05 ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 423.5 KB 277
ปถ 05 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.5 KB 167
แผนการสอนหน้าเดียว1-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 667 KB 153